جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


مصوب 7 قوس 1301 شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می نماید به جای مستر گارد draG.rM
که در قسمت هشتم از ماده اول قانون مورخه 20 سنبله 1301 مذکور است مستر
جونس senoJ.rM تبعه آمریکا با همان حقوق و شرایط مقرره در قانون فوق الذکر
استخدام شود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :