جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


مصوب اول میزان 1301
ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می نماید یک دستگاه کارخانه چراغ
برق که از کارخانجات دولتی و در عمارت سلطنت آباد است برای روشنایی صحن
مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در تحت نظر و مراقبت وزارت اوقاف تخصیص و
واگذار گردد مخارج حمل و روشنایی بر عهده دولت نخواهد بود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :