جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


مصوب 2 حوت 1301
ماده واحده - به وزارت مالیه اعتبار داده می شود که مطابق صورت ضمیمه
مبلغ شش هزار و چهار صد و هشتاد و یک تومان و چهار هزار نقد و مقدار یک
صد خروار غله از بابت هذه السنه ایت ئیل 1301 مطابق معمول به سنواتی با
نظارت قونسول ژنرال ایران در قسمتی که راجع به اعتاب مقدسه عراق عرب است
به استثنا آن چه که متولیان آن در تهران حاضرند و در هذه السنه نظارت نسبت
به آنها لازم نیست پرداخت نماید.نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :