جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


پروگرام کابینه آقای قوام السلطنه

در این موقع که بر حسب تمایل مجلس شورای ملی و اعتماد آقایان
نمایندگان محترم از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مامور تشکیل دولت شده ام
زاید نمی دانم خاطر آقایان نمایندگان محترم را متذکر نمایم که موفقیت در
رفع مشکلات و اجرای اصلاحات فقط در صورتی مقدور است که موافقت کامل بین
مجلس و دولت موجود باشد خوشبختانه پس از اعتمادی که به این موافقت و
معاضدت صمیمانه حاصل نموده ام بار دیگر برای قبول مسئولیت حاضر شده و
امیدوارم به ابقا این موافقت بتوانم به وظائف مسئولیت عمل نمایم .
آقایان نمایندگان محترم مستحضر هستند که پروگرامی را که در کابینه سابق
خود به مجلس مقدس پیشنهاد کرده بودم مورد تصویب و تصدیق مجلس واقع شده و
کابینه سابق نیز با موافقت مجلس همان پروگرام را تعقیب نمود. چون در
کابینه سابق بحرانهای متوالی مانع از اجرا تمام مواد آن گردید و عملیاتی
را که نسبت به بعضی از مواد آن شروع شده بود ناقص و ناتمام ماند لهذا
دولت حاضره در نظر دارد همان پروگرام را که در دو نوبت به تصویب مجلس
رسیده است تعقیب و تکمیل نماید و بیش از پیش ساعی خواهد بود که روابط
حسنه را با کلیه دول متحابه محفوظ و برقرار دارد و قبل از هر اقدام به
وسیله قوای نیرومند نظام که برای استقرار نظم و امنیت کاملا قادر است
آسایش عمومی را در تمام مملکت بعون الله تامین خواهد نمود و نیز در اسرع
اوقات برای اصلاح ادارات مخصوصا وزارت مالیه متخصصینی را که اقدام در
استخدام آنها نموده بودم و دولت سابق نیز اقدامات سابقه را تعقیب کرده
بود هر چه زودتر لایحه استخدام آن به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد. به
علاوه چون اصلاح امور اقتصادی و حتی الامکان تعدیل موازنه صادرات و واردات
مملکتی و همچنین تهیه وسایل کار برای اشخاص به کار از اهم مقاصد است دولت
حاضره در نظر دارد از بدو شروع به کار به تهیه موجبات آن اقدام نماید و
نیز تسویه کار نفت شمال که یکی از وسایل بهبودی اوضاع اقتصادی است در
اولین قدم با موفقیت مجلس شورای ملی شروع خواهد شد. ضمنا خاطر آقایان
نمایندگان محترم را متذکر می سازم که چون عده از جرائد متاسفانه از نبودن
قانون هیات منصفه سو استفاده نموده و رویه را اتخاذ کرده اند که بالنتیجه
موجب هرج ومرج و تزلزل امنیت است لذا برای جلوگیری از تکرار این وضعیات
انتظار دارم هر چه زودتر قانون هیات منصفه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده
وسائل محاکمه مطبوعات مطابق قانون فراهم گردد. در خاتمه از خداوند
مسئولیت می کنم با معاونت مجلس شورای ملی و موافقت صمیمانه که از آقایان
نمایندگان محترم احساس نموده ام به اجرای تمام مواد پروگرامی که از تصویب
مجلس گذشته است موفقیت حاصل نمایم
-----------------------------
کابینه به شرح زیر در تاریخ 27 جوزا 1300 معرفی شده اند:
آقای قوام السلطنه رییس الوزرا و وزیر امور خارجه - آقای سردار سپه وزیر
جنگ - آقای محتشم السلطنه وزیر معارف - آقای فهیم الملک وزیر مالیه - آقای
وحیدالملک وزیر پست و تلگراف - آقای مشارالسلطنه وزیر عدلیه - آقای
عمیدالسلطنه وزیر فوائد عامه و تجارت
معاونین : خبیرالسلطنه معاون پست و تلگراف (15 سرطان ) - منصورالسلطنه
معاون عدلیه (17 اسد) - صدیق حضرت معاون مالیه (3 میزان )
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1300/00/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :