جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


مصوب 23 قوس 1300 شمسی
چون امتیاز خوشتاریا مراحل قانونی را طی نکرده کان لم یکن است لهذا واضح است که فصل سیزده عهدنامه بین ایران و روسیه شامل آن نمی شود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1300/00/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :