جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


مصوب سوم جدی 1303 شمسی (کمیسیون پارلمانی عدلیه )

ماده واحده - از جمله اخیر ماده (110) قانون اصول محاکمات حقوقی که به
موجب نمره (17) قانون 32 جوزای 1302 اصلاح شده است عبارت (و تمیز) حذف
می شود.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی کلیه لوایحی که از طرف وزارت
عدلیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می شود بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس
شورای ملی موقتا لازم الاجرا خواهد بود لذا (قانون موقت راجع به اصلاح جمله
اخیر ماده "110" قانون اصول محاکمات حقوقی ) که از تصویب کمیسیون پارلمانی
عدلیه گذشته موقتا لازم الاجرا است .
رئیس مجلس شورای ملی - موتمن الملک
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1303/00/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :