جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


مصوب 9 خرداد ماه 1304 شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می دهد که علی الحساب
از بابت اردیبهشت ماه 1304 در حدود یکدوازدهم فوق شامل مستمریات و
شهریه ها و حقوق منتظرین خدمت نیز خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد
و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - موتمن الملک
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :