جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 57538/1 7/11/40
وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/10/40 بنا به پیشنهاد شماره 11294 - 12/10/40 وزارت بازرگانی تصویب نمودند تبصره یک ماده یک تصویب نامه شماره 11068 - 13/5/36 بشرح زیر اصلاح گردد.
تبصره قیمت مقطوع کالاهای مزبور باید از طرف کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمت های وزارت بازرگانی بر اساس نرخ عمده فروشی بازار داخلی تعیین گردد. کمیته مزبور میتواند در صورت لزوم از وجود کارشناس رسمی حراج وزارت دادگستری نیز استفاده نماید.
قیمت تعیین شده هر کالا باید وسیله نصب برچسب روی آن کالا مشخص گردد.
تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
ازطرف نخست وزیر
رونوشت برای اطلاع و اجراء بوزارت دادگستری ابلاغ میگردد.
از طرف نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1340/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :