جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 4/8494 6/2/2535
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/2/2535 بنا به پیشنهاد شماره 200/12316 مورخ 24/12/2534 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی باستناد قانون اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی تصویب نمودند حق عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی سالانه مبلغ دو میلیون دلار تعیین و بابت سال 1976 میلادی از محل اعتبار مصوب در بودجه سال 2535 کل کشور بنا بدرخواست وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت گردد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9135
تاریخ تصویب :
1355/02/06
تاریخ ابلاغ :
1355/02/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :