جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 3058 27/2/2535
وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/2/2535 بنا به پیشنهاد 6/1380/2743 مورخ 8/2/2535 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسیمات کشوری ، مصوب آبان 2496 ، تصویب نمودند مرکز بخش زرین آباد ، واقع در شهرستان دهلران (استان ایلام و پشتکوه)، از میمه به ‹ پهله › در همان بخش منتقل گردد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9154
تاریخ تصویب :
1355/02/27
تاریخ ابلاغ :
1355/03/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :