جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 35502 1/6/2535
وزارت مسکن و شهرسازی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/6/2535 بنا به پیشنهاد شماره138/ح مورخ 31/5/2535 وزارت مسکن و شهرسازی و باستناد ماده 9 اساسنامه بانک رهنی ایران تصویب نمودند که آقای امیر ناصر حجازی از تاریخ 1/6/2535 برای مدت سه سال بجای آقای جلال الدین صادقی بعضویت هیئت مدیره بانک رهنی ایران منصوب شوند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9242
تاریخ تصویب :
1355/06/01
تاریخ ابلاغ :
1355/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :