جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 35572 22/6/2535
وزارت امور اقتصادی و دارائی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/6/2535 بنا به پیشنهاد شماره 4175/م مورخ 2/6/2535 وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد تبصره ماده واحده ( قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکتهای سهامی ایرانی از پرداخت مالیات) مصوب 9 اردیبهشت ماه 2535 تصویب نمودند بهره متعلق به اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف میباشد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر - سیدضیاء الدین شادمان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9250
تاریخ تصویب :
1355/06/22
تاریخ ابلاغ :
1355/07/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :