جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 35576 22/6/2535
وزارت امور اقتصادی و دارائی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/6/2535 بنا به پیشنهاد شماره 14589 مورخ 1/6/2535 وزارت امور اقتصادی و دارائی پیرو تصویبنامه شماره 34996 مورخ 1/6/2535 تصویب نمودند آقای علی معنوی راد بجای آقای مهدی قره داغی پور به عنوان مشاور در جلسات مجمع عمومی سالانه بانک بین المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین المللی پول شرکت نماید .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر - سیدضیاء الدین شادمان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9250
تاریخ تصویب :
1355/06/22
تاریخ ابلاغ :
1355/07/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :