جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 38152 12/7/2535
وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/7/2535 بنا به پیشنهاد شماره 6/1/16155 مورخ 5/7/2535 وزارت کشور تصویب نمودند :
1 - نام استان ( ساحلی و بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان) به استان ( هرمزگان ) تغییر یابد .
2 - نام شهر اسکند ( مرکز شهرستان هشترود ) به ( آذران ) تغییر یابد .
3 - نام شهر و بخش زرقان ، واقع در شهرستان شیراز ( استان فارس) به ( زرگان ) تغییر یابد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9272
تاریخ تصویب :
1355/07/12
تاریخ ابلاغ :
1355/08/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :