جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 38812 10/8/2535
وزارت امور اقتصادی و دارائی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/8/2535 بنا به پیشنهاد شماره 20/3429/16403 مورخ 13/7/2535 وزارت امور اقتصادی و دارائی و باستناد بند سوم ماده 11 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 17/12/2531 تصویب نمودند شرکت سهامی خاص هواپیمائی خدمات ویژه که در تاریخ 17/6/2534 به ثبت رسیده نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت هواپیمائی از تاریخ تأسیس تا پایان سال 2535 از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9291
تاریخ تصویب :
1355/08/10
تاریخ ابلاغ :
1355/08/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :