جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 49144 17/8/2535
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/8/2535 بنا به پیشنهاد شماره 920/5743/27782 مورخ 10/7/2535وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و موافقت 2486/ک د/9830 مورخ 1/8/2535 سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده 45 قانون برنامه و بودجه کشور تصویب نمودند سهام سازمان برنامه و بودجه در شرکت سهامی شیر و لبنیات پاستوریزه کرمانشاه بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی انتقال یابد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6302
تاریخ تصویب :
1355/08/17
تاریخ ابلاغ :
1355/09/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :