جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 39070 17/8/2535
وزارت بهداری و بهزیستی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/8/2535 بنا به پیشنهاد شماره1410/م مورخ 17/7/2535وزارت بهداری و بهزیستی بر اساس ماده 7 اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی انتخاب آقای محمود بوداغ زاده بعنوان نماینده کارگران (بیمه شدگان) و آقای مصطفی بنی جمالی بعنوان نماینده کارفرما و آقایان احمدی نوبری و نعمت مین باشیان بعنوان نمایندگان وزارت بهداری و بهزیستی را برای عضویت هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی بمدت سه سال تصویب نمودند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9302
تاریخ تصویب :
1355/08/17
تاریخ ابلاغ :
1355/09/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :