جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 52756 15/9/2535
وزارت آموزش و پرورش

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/9/2535 بنا به پیشنهاد شماره 7668 مورخ 9/9/2535 وزارت آموزش و پرورش و موافقت شماره 22554 مورخ 4/9/2535 و 23122 مورخ 9/9/2535 وزارت امور اقتصادی و دارائی و شماره 2111/6 مورخ 6/9/2535 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمودند تبصره های زیر بمواد (2 و 11) آئین نامه نحوه مصرف اعتبارات برنامه بهبود تغذیه دانش آموزان (موضوع تصویبنامه شماره 34640 مورخ 1/6/2535هیأت وزیران) اضافه شود .
تبصره ماده 2 - پرداخت اضافه کار به مستخدمین دولت که علاوه بر وظایف محوله و خارج از ساعات اداری در امر تغذیه رایگان عملا انجام وظیفه مینمایند با تأیید استاندار یا فرماندار کل و با توجه به ضوابط مربوط به پرداخت اضافه کار از محل اعتبارات هزینه سرانه (روزانه نفری 5/1) بلامانع است .
تبصره ماده 11 - در مورد معاملات مربوط به خرید مواد غذایی در اجرای برنامه تغذیه رایگان دانش آموزان و حمل و نقل و نگهداری و توزیع آن در استانها و فرمانداریهای کل در صورتیکه ضرورت داشته باشد معامله از طریق ترک مناقصه انجام شود ، با موافقت هیأت سه نفری مرکب از استاندار یا فرماندار کل و مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و مدیر کل آموزش و پرورش استان یا فرمانداریکل با رعایت صرفه و صلاح دولت اقدام خواهد شد و در این مورد نحوه انجام معامله را هیأت مذکور تعیین خواهد کرد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9325
تاریخ تصویب :
1355/09/15
تاریخ ابلاغ :
1355/10/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :