جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 7718 28/8/45
وزارت اقتصاد
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/8/45 بنا به پیشنهاد شماره 23865 مورخ 15/1/45 وزارت اقتصاد و نظر بموافقت قبلی هیات رسیدگی به جلب وحمایت سرمایه های خارجی در یکصد و یازدهمین رسیدگی در تاریخ 23 مهرماه 1345 پیرو تصویبنامه شماره 9496 مورخ 4/10/44 مراتب زیر را تصویب نمودند.
بشرکت مقیم فرانکفورت آلمان اجازه داده میشود که بموجب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و بارعایت کلیه قوانین و مقررات کشوری سرمایه لازم را جهت تاسیس کارخانه داروسازی و تولید پلی و تیل اتات با مشارکت بانک توسعه صنعتی ومعدنی ایران بکشور وارد نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیراست .
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6352
تاریخ تصویب :
1345/08/28
تاریخ ابلاغ :
1345/09/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :