جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 7852 28/8/45
وزارت اقتصاد
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/8/45 بنا به پیشنهاد شماره 24339 مورخ 15/8/45 وزارت اقتصاد و نظر بموافقت قبلی هیات رسیدگی بجلب و حمایت سرمایه های خارجی در یکصدونهمین ویکصدو یازدهمین جلسات هیات در تاریخ6 مرداد ماه 1345 و 23مهرماه 1345 مراتب زیر را تصویب نمودند.
به مقیم پاریس ( فرانسه )اجازه داده میشود که بموجب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور سرمایه لازم را بمنظور تاسیس کارخانه ساخت اتوموبیل های سیتروئن با مشارکت آقایان آلفرد شارل و امیل آیسه بکشور وارد نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6360
تاریخ تصویب :
1345/08/28
تاریخ ابلاغ :
1345/09/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :