جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 7714 28/8/45
وزارت اقتصاد
هیات وزیران درجلسه مورخ 28/8/45 بنا به پیشنهاد شماره 23859 مورخ 15/8/45 وزارت اقتصاد ونظربه موافقت قبلی هیات رسیدگی به جلب و حمایت سرمابه های خارجی در یکصد و یازدهمین جلسه هیات در تاریخ 23 مهرماه45 مراتب زیر تصویب نمودند .
بشرکت مقیم آلمان اجازه داده میشود
که بموجب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور سرمایه لازم را بمنظور تأسیس مؤسسه تهیه تخم مرغ برای تولید مرغ مادر با مشارکت شرکت سهامی صنایع مرغداری ایران و آلمان بکشور وارد نماید.
اصل تصویبنانمه در دفتر نخست وزاست.
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6360
تاریخ تصویب :
1345/08/28
تاریخ ابلاغ :
1345/08/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :