×

انتخاب آقای احمد صدر نصیری به سمت بازرس قانونی بنگاه خالصجات

انتخاب آقای احمد صدر نصیری به سمت بازرس قانونی بنگاه خالصجات

انتخاب-آقای-احمد-صدر-نصیری-به-سمت-بازرس-قانونی-بنگاه-خالصجات

وکیل


شماره 7958 12/9/45
وزارت کشاورزی
هئیت وزیران در جلسه مورخ 12/9/45 بنا به پیشنهاد شماره 19872 - 17/8/45 وزارت کشاورزی و باستناد ماده 6 قانون تاسیس بنگاه خالصجات تصویب نمودند که آقای احمد صدر نصیری از تاریخ شانزدهم آذرماه 45 برای مدت یکسال دیگر بسمت بازرس قانونی وزارت کشاورزی در بنگاه مذکور تعیین گردد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 6362

تاریخ تصویب : 1345/09/12

تاریخ ابلاغ : 1345/09/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.