جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 8670 19 /9/45
وزارت امور خارجه
هئیت وزیران در جلسه وزیران مورخ 19/9/45 بنا به پیشنهاد شماره 18/3359/67 - وزارت امور خارجه بجناب آقای منوچهر مرزبان سفیر شاهنشاهی در بانکوک اجازه دادند عهد نامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند را که مشتمل بریک مقدمه و 6 ماده میباشد امضأ نمایند .
این عهد نامه پس از تصویب قوه مقننه از تاریخ مبادله بموقع اجرا گذارده خواهد شد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6362
تاریخ تصویب :
1345/09/19
تاریخ ابلاغ :
1345/09/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :