جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 1652 12/9/45
وزارت اقتصاد
هئیت وزیران در جلسه مورخ 12/9/45 بنا به پیشنهاد شماره 4352 مورخ 22/ 2/456 وزارت اقتصاد و نظر بموافقت قبلی
هئیت رسیدگی بجلب و حمایت سرمایه های خارجی در یکصد و پنجمین جلسه هئیت مورخ 3 اردبیهشت ماه 1345
مراتب زبر را تصویب نمودند .
بشرکت مقیم اجازه داده میشود که بموجب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور سرمایه لازم را بمنظور انجام عملیات حفاری در مراکز نفت خیز ایران لوله کشی نفت از طریق مقاطعه کاری با مشارکت شرکت سهامی حفاری و مهندسی شاهپور بکشور وارد نماید.
شرکت باید تعهد نماید که کارشناسان ایرانی را تدریجاً بجای کارشناسان خارجی به نصف تقلیل یابد و در پایان پنجسال دوم کلیه کارشناسان شرکت ایرانی باشند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور – دکتر محمد کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6363
تاریخ تصویب :
1345/09/12
تاریخ ابلاغ :
1345/09/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :