جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 3326 2/3/2536
وزارت نیرو
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/2/2536 بنا به پیشنهاد شماره 27868/450/1517 مورخ 2/10/2536 وزارت نیرو و باستناد تبصره دوم ماده 153 اصلاحی قانون مجازات عمومی تصویب نمودند چون طبق اعلام وزارت نیرو برداشت و مصرف مبلغ 7416176 ریال از حساب پذیره نفت توسط متصدیان مسئول بنا بضرورت اداری جهت پرداخت قسمتی از هزینه های عمومی سنوات 2524 و 2525 وزارت مذکور بوده است علیهذا آقای مهدی نیرومند راد مدیر کل امور مالی و ذیحساب طرحهای عمرانی وقت وزارت مذکور و متصدیان مربوط ازاین حیث از تعقیب کیفری معاف شوند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9461
تاریخ تصویب :
1356/02/26
تاریخ ابلاغ :
1356/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :