جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 2550 26/2/2536
وزارت تعاون و امور روستاها
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/2/2536 بنا به پیشنهاد شماره 1121/ م مورخ 6/2/2536 وزارت تعاون و امور روستاها به استناد ماده 9 قانون انحلال بنگاه خالصجات تصمیم کمیسیون موضوع ماده مذکور را درمورد دعوی بنگاه خالصجات علیه آقایان محمد قلی اسدی و عده ای دیگر راجع به اعتراض به ثبت پلاک 49 بخش 5 شوستر مبنی براسترداد دعوی تأیید نمودند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9461
تاریخ تصویب :
1356/02/26
تاریخ ابلاغ :
1356/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :