جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 3044 26/2/2536
وزارت امور خارجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/2/2536 بنا به پیشنهاد شماره 18/177 مورخ 11/2/2536 وزارت امور خارجه با تقاضای سفارت دولت قطر دایر به خریداری ششدانگ ملک بمساحت یکهزار و صدو هفتاد و پنج متر بع بپلاک های 2036، 2035 فرعی از 1077 فرعی از 3467 اصلی واقع در دره قشلاق شمیران بخش 11 تهران متعلق به سید حمید
سید مجید - تورج و شهره توماج ( فرزندان آقای سیدعلی توماج ) و خانم ایران داروغه جهت دفتر سفارت موافقت نمودند و به وزارت امور خارجه اجازه دادند اقدمات لازم را دراین خصوص معمول دارد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9467
تاریخ تصویب :
1356/02/26
تاریخ ابلاغ :
1356/04/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :