جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 5276 16/3/2536
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/3/2536 بنابه پیشنهاد شماره 18/3088 مورخ 5/3/2536 وزارت امور خارجه باستناد تبصره 43 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور - موافقتنامه لغو روادید بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پرتغال را که مستمل بریک مقدمه و نه قسمت میباشد و از طریق تبادل نامه بین جناب آقای وزیر امور خارجه و جناب آقای سفیر پرتغال در تهران منعقد میشود تصویب نمودند و اجازه امضاء و مبادله آنرا دادند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9485
تاریخ تصویب :
1356/03/16
تاریخ ابلاغ :
1356/04/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :