جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 51702 15/5/2536
وزارت علوم وآموزش عالی
هئیت وزیران در جلسه 15/5/2536 بنا به پیشنهاد شماره 10861/16 مورخ 4/5/2535 وزارت علوم و آموزش عالی باستناد تبصره 2 از ماده 153 اصلاحی قانون مجازات عمومی تصویب نمودند چون طبق اعلام وزارت علوم و آموزش عالی ، تصرفات آقای عباس فاروقی رئیس وقت دانشکده ادبیات اصفهان در زمان تصدی خود و پرداختهائی که بدستور ایشان بعمل آمده بنابرضرورت اداری و تأمین مصالح اجتماعی بوده است علیهذا آقای عباس فاروقی رئیس وقت دانشکده ادبیات اصفهان و متصدیان مربوط از این حیث از تعقیب کیفری معاف شوند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9542
تاریخ تصویب :
1356/05/15
تاریخ ابلاغ :
1356/06/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :