جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 51254 15/5/2536
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/5/2536 بنابه پیشنهاد شماره 632 مورخ 27/4/2536 وزارت کشاورزی و عمران روستائی باستناد ماده 9 قانون انحلال بنگاه خالصجات تصویب نمودند که دعوی مطروحه در دادگاه شهرستان کرمانشاه بین بنگاه خالصجات سابق و آقای نظر علی شاه محمدی و غیره که ارزش خواسته دو میلیون ریال است براساس نظریه مورخ سوم اردبیهشت 2527 کمیسیون مقرر در ماده 9 مذکور مسترد شود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
وزیر مشاور اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9542
تاریخ تصویب :
1356/05/15
تاریخ ابلاغ :
1356/06/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :