جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 2826 11/3/1354
سازمان برنامه و بودجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/3/1354 بنا به پیشنهاد شماره 1063/ س 1994 مورخ 10/2/1354 سازمان برنامه و بودجه و باستناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور اصلاحات زیر را در آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران تصویب نمودند:
1 - عبارت و در مناقصه از پیمانکاران ایرانی و یا کنسرسیوم مختلط ایرانی و خارجی نیز دعوت بعمل خواهد آمد از ماده 22 آئین نامه حذف شود.
2 - تبصره 2 ماده 25 آئین نامه حذف شود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8866
تاریخ تصویب :
1354/03/10
تاریخ ابلاغ :
1354/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :