جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 9756 29/4/1354
وزارت امور خارجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/4/1354 بنا به پیشنهاد شماره 4741/16 مورخ 2/4/1354 وزارت امور خارجه و موافقت شماره 10274 مورخ 16/4/1354 وزارت امور اقتصادی و دارائی پیرو تصویبنامه شماره 81529 مورخ 28/12/1353 تصویب نمودند وراث قانونی مامورین دولت و ارتش که در ماموریت ثابت فوت شوند میتوانند یک دستگاه اتومبیل شخصی مامور متوفی را با معافیت از پرداخت سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات ترخیص کنند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
8908
تاریخ تصویب :
1354/04/28
تاریخ ابلاغ :
1354/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :