جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره 61836 17/9/1354
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/9/1354 بنا به پیشنهاد شماره 52/15676/18707 مورخ 2/9/1354 وزارت کشور و موافقت وزارت دادگستری پیرو تصویب نامه شماره 17292 مورخ 7/7/1354 تصویب نمودند:
تخلف مندرج در ردیف پنج ( موضوع حمل مسافر روی بار ) از جدول ب جرائم پانصد ریالی کان لم یکن تلقی گردد. اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9024
تاریخ تصویب :
1354/09/17
تاریخ ابلاغ :
1354/10/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :