جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 66854 29/10/1354
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/10/1354 بنا به پیشنهاد شماره 513/11977/23437 مورخ 16/10/1354 وزارت کشور و باستناد تبصره 2 ماده قانون تقسیمات کشوری تصویب نمودند مرکز بخش جاپلق واقع در شهرستان الیگودرز از قریه مامون به شهر ازنا منتقل گردد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9055
تاریخ تصویب :
1354/10/29
تاریخ ابلاغ :
1354/11/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :