×

عضویت دانشگاه تهران در انجمن کتابداری خاورمیانه

عضویت دانشگاه تهران در انجمن کتابداری خاورمیانه

عضویت-دانشگاه-تهران-در-انجمن-کتابداری-خاورمیانه
شماره 70628 4/12/1354
وزارت علوم و آموزش عالی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/12/1354 بنا به پیشنهاد شماره 6206/61 مورخ 25/11/1354 وزارت علوم و آموزش عالی و باستناد تبصرزه 45 قانون بودجه سال 1339 کل کشور تصویب نمودند: دانشگاه تهران میتواند بعضویت انجمن کتابداران خاورمیانه ملحق گردد و حق عضویت آن را از بودجه آن دانشگاه پرداخت نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 9084

تاریخ تصویب : 1354/12/03

تاریخ ابلاغ : 1354/12/17

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.