×

تبدیل 426100 متر مربع از اراضی کشاورزی و منابع شهرستان نکاء بمنظور ایجاد کارخانه سیمان و تاسیسات معدنی و صنعتی

تبدیل 426100 متر مربع از اراضی کشاورزی و منابع شهرستان نکاء بمنظور ایجاد کارخانه سیمان و تاسیسات معدنی و صنعتی

تبدیل-426100-متر-مربع-از-اراضی-کشاورزی-و-منابع-شهرستان-نکاء-بمنظور-ایجاد-کارخانه-سیمان-و-تاسیسات-معدنی-و-صنعتی
شماره 65886 29/10/1354
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/10/1354 بنا به پیشنهاد شماره 465/48136 مورخ 8/10/1354 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و موافقت وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی ( موضوع صورت مجلس مورخ 19/9/1354) و باستناد ماده 12 قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی تصویب نمودند (426100) متر مربع اراضی واقع در مازندران - شهرستان نکاء طبق نقشه پیوست که قسمتی از آ، اراضی کشاورزی و قسمتی منابع ملی میباشد بنا بدرخواست وزارت صنایع و معادن بمنظور ایجاد کارخانه سیمان و تاسیسات معدنی و صنعتی مربوط به آن طبق قانون مذکور تبدیل شود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 9084

تاریخ تصویب : 1354/10/29

تاریخ ابلاغ : 1354/12/17

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.