×

اصلاحاتی در تصویب نامه شماره 28300 - 11 3 1354

اصلاحاتی در تصویب نامه شماره 28300 - 11 3 1354

اصلاحاتی-در-تصویب-نامه-شماره-28300---11-3-1354
شماره 58322 4/12/1354
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
اصلاحاتی در تصویب نامه شماره 28300 - 11/3/1354
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/12/1354 در اجرای ماده 38 قانون استخدام کشوری بنا به پیشنهاد شماره 4046/4 مورخ 14/11/1354 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اصلاحات زیر را در تصویبنامه شماره 28300 مورخ 11/3/1354 تصویب نمودند:
1 - متن زیر جایگزین بند 13 تصویبنامه شماره 28300 مورخ 11/3/54هیئت وزیران میشود و از تاریخ اجرای تصویبنامه مذکور قابل اجرا است:
13 - حداکثر فوق العاده اجرای تصویبنامه مذکور پرداخت به مشمولین این تصویبنامه معادل 30 ساعت در هرماه میباشد باستثنای مقامات مذکور در بند 1 که فوق العاده اضافه کار به آنان پرداخت نخواهد شد.
2 - بند زیر بعنوان بند 4 به تصویبنامه فوق الذکر الحاق و بند 14 فعلی به 15 تبدیل میشود:
14 - در صورتیکه حداکثر ارقام فوق العاده شغل طبقه شغلی پست مورد تصدی برخی از مشمولین این تصویبنامه باستناد تصویبنامه رسته شغلی مربوط بالاتر از حداکثر مقرر برای همان پست در این تصویبنامه تعیین گردد فوق العاده شغل مستخدمینی فوق الذکر بر اساس تصویبنامه رسته مربوط پرداخت خواهد شد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 9085

تاریخ تصویب : 1354/12/03

تاریخ ابلاغ : 1354/12/18

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.