جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 61934/ت31517 ه - 23/10/1383
وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت کشور - سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست موضوع نامه شماره 44870 - 1 مورخ 7/10/1383 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین‎نامه تشکیل شورای حفاظت کیفی رودخانه زاینده رود را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین‎نامه تشکیل شورای حفاظت کیفی رودخانه زاینده رود
ماده 1 - به منظور هماهنگی در جلوگیری از الودگی و تخریب و جهت ارتقاء مدیریت و کیفیت اب رودخانه زاینده رود ( شورای حفاظت کیفی رودخانه زاینده رود ) در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکیل می شود.
ماده 2 - اعضای شورا عبارتند از :
1 - استاندار ( رئیس شورا ).
2 - معاون عمرانی استانداری ( نایب رئیس ).
3 - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ( دبیر شورا ).
4 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
5 - مدیرعامل اب منطقه ای استان.
6 - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان.
7 - رئیس سازمان صنایع و معادن استان.
8 - مدیرعامل شرکت اب و فاضلاب استان.
9 - رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان.
ماده 3 - وظایف شورا عبارت است از :
1 - هماهنگی در تنظیم ضوابط حریم زیست محیطی رودخانه باتوجه به حفظ رودخانه زاینده رود.
2 - هماهنگی در تنظیم سیاست و پیگیری اعمال مقررات انضباطی جهت جلوگیری از الودگی رودخانه به ویژه درخصوص نحوه تخلیه پساب‎های کشاورزی ، صنعتی ، شهری و انطباق ان با استانداردهای ملی.
3 - نظارت عالیه بر ارزیابی زیست محیطی طرحهای توسعه‎ای در حوزه زاینده‎رود و پیگیری اعمال ضوابط زیست محیطی بر انها.
4 - ترتیبات تشکیل جلسات ، تصمیم گیری ، برنامه ریزی و اقدامات مرتبط با انجام وظایف یادشده توسط شورا تعیین می‎گردد.
ماده 5 - شوراهای یاد شده در صورت لزوم و برای هماهنگی در امور می‎توانند جلسات مشترک برگزار کنند.
ماده 6 - مصوبات شورای حفاظت کیفی رودخانه زاینده رود که با رعایت چارچوب وظایف قانونی و مصوب دستگاههای اجرائی تدوین می‎شود ، پس از تایید سازمان حفاظت محیط زیست برای کلیه واحدهای دولتی و غیردولتی استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری لازم الاجرا است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17457
تاریخ تصویب :
1383/09/29
تاریخ ابلاغ :
1383/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :