جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 59903/ت32087ه - 1/11/1383
وزارت امور خارجه
هیئت‎ وزیران درجلسه مورخ 27/10/1383 بنا به‎ پیشنهاد شماره 576/200/12 - 563/730 مورخ15/10/1383 وزارت امور خارجه و به‎استناد تبصره ( 43 ) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود:
برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا به‎شرط عمل متقابل مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17457
تاریخ تصویب :
1383/10/27
تاریخ ابلاغ :
1383/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :