جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره61862/ت32155 5/11/1383
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 21940 - 1/832 مورخ 23/10/1383 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به‎استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود:
برگزاری سومین گردهمایی کارشناسی توریسم اکو توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17457
تاریخ تصویب :
1383/10/30
تاریخ ابلاغ :
1383/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :