جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره64282/ت31713ه - 5/11/1383

وزارت اموراقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 3131/ه - مورخ 21/7/1383 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به ‎استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون‎ اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویبنامه شماره 37991/ت30331ه - مورخ 12/7/1383 لغو می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17457
تاریخ تصویب :
1383/10/27
تاریخ ابلاغ :
1383/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :