جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره45169/ت31730ه - 5/11/1383
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
هیئت وزیران درجلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 8301/16 مورخ 13/8/1383 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب1370 - تصویب نمود:
1 - برگزاری گردهمایی بین‎المللی خلیج فارس در گستره تاریخ توسط دانشگاه اصفهان از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است.
2 - دانشگاه یاد شده می‎تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است درچارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3 - هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‎شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17457
تاریخ تصویب :
1383/10/27
تاریخ ابلاغ :
1383/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :