جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره64286/ت23960ه - 5/11/1383
وزارت کشور - وزارت بازرگانی - وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت‎وزیران درجلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به‎استناد ماده ( 11 ) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 - تصویب نمود:
1 - وزارت کشور مجاز است با رعایت مقررات مربوط به بازارچه‎های مشترک مرزی و مشروط به حضور گمرک ایران و وزارت بازرگانی برای اعمال مقررات گمرکی و ثبت سفارش و نظارت بر اجرای مقررات صادرات و واردات ، در پرسه سو ( استان خراسان‎شمالی ) ، دهلران ( استان ایلام ) ، کوزه رش گلینجک ( آذربایجان‎غربی ) و میل 46 ( استان سیستان و بلوچستان ) بازارچه مرزی احداث نماید.
2 - استانداری های مربوط موظفند امکانات حضور دستگاههای ذیربط را فراهم سازند.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17457
تاریخ تصویب :
1383/10/27
تاریخ ابلاغ :
1383/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :