جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره112795/151 15/10/1383
حضرت حجت‎الاسلام والمسلمین جناب اقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری‎اسلامی ایران
لایحه تصویب اصلاح اساسنامه جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه که از سوی دولت به شماره 7346/28538 مورخ 17/2/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1383 مجلس عینا تصویب و به‎تایید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‎گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره64032 4/11/1383
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قانون تصویب اصلاح اساسنامه جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وپنجم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 112795/151 مورخ 15/10/1383 مجلس شورای‎اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون تصویب اصلاح اساسنامه جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه
ماده واحده - اصلاحات و الحاقات به عمل امده در اساسنامه جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه طی نهمین اجلاس مجمع عمومی منعقده در دهلی‎نو که در تاریخ اول ابان ماه 1381 هجری شمسی مطابق با 23 اکتبر 2002 میلادی به‎تایید نمایندگان کشورهای عضو رسیده است ، مشتمل بر شانزده مورد اصلاح ، الحاق و حذف به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‎شود.
بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم
اصلاحات اساسنامه جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه پاراگرافهای دوم ، سوم ، چهارم و پنجم مقدمه اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:
با در نظر گرفتن نیاز به همکاری نزدیک در توسعه خدمات مخابراتی و زیربنای اطلاع‎رسانی در میان کشورها و سرزمینهای منطقه ( اسکاپ ) ( که از این پس منطقه نامیده می‎شود ) ، با وقوف از کمکی که می‎تواند به وسیله یک سازمان منطقه‎ای جهت توسعه متعادل خدمات مخابراتی و زیربنای اطلاع‎رسانی به عمل اید ، با درک اهمیت ساختاری که از ان طریق امکان تبادل اطلاعات و پیشرفتهای سریع خدمات مخابراتی و زیربنای اطلاعاتی مورد بحث وجود دارد ، با تایید این که مشارکت فعالانه اعضاء در امور و فعالیتهای سازمان تاثیر مهمی در تحقق اهداف مطروحه در اینجا دارد.
2 - ماده ( 2 ) اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده 2 - هدف‎ها
1 - هدف جامعه مخابراتی افزایش توسعه خدمات مخابراتی و زیربنای اطلاع‎رسانی در سراسر منطقه با تاکید ویژه بر توسعه ان در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.
2 - در تحقق این اهداف ، جامعه مخابراتی ممکن است:
الف - توسعه خدمات مخابراتی و زیربنای اطلاع‎رسانی را افزایش داده و مزایای فن‎اوری اطلاعات و ارتباطات را برای رفاه مردم منطقه به حداکثر برساند.
ب - همکاری منطقه‎ای را در زمینه‎های مورد علاقه عموم ، از جمله ارتباطات رادیویی و توسعه استانداردها ، گسترش دهد.
ج - در زمینه‎های مربوط به توسعه فن‎اوری مخابرات و زیربنای اطلاع‎رسانی و خط‎مشی و مقررات با هماهنگی سایر سازمانهای بین‎المللی ، هر کجا که لازم باشد ، مطالعاتی را انجام دهد. د - انتقال فن‏‎اوری ، توسعه نیروی انسانی و تبادل اطلاعات را جهت توسعه متعادل خدمات مخابراتی و زیربنای اطلاع‎رسانی در داخل منطقه تشویق نماید.
ه - هماهنگی داخل منطقه را با توجه به موضوعات مهم مربوط به خدمات مخابراتی و زیربنای اطلاع‎رسانی به منظور تقویت موقعیت بین‎المللی منطقه ، تسهیل نماید.
3 - با حذف عبارت ( ... سازمان ملل متحد یا عضویت ... ) از بند ( 2 ) ماده ( 3 ) ، بندهای ( 4 ) و ( 5 ) ان به شرح زیر اصلاح گردید:
( 4 ) - عضویت وابسته در جامعه مخابراتی برای هر سرزمین ، بخش یا گروهی از سرزمین‎های داخل منطقه که عضو ( اسکاپ ) باشند ، ازاد است. یک چنین سرزمین ، بخش یا گروهی از سرزمین‎ها ، پس از انکه طبق مقررات مواد ( 17 ) یا ( 19 ) و نیز طبق مفاد ماده ( 20 ) به این اساسنامه پیوستند ، به عضویت پیوسته جامعه مخابراتی درخواهد امد.
( 5 ) - الف - یک عضو وابسته جامعه ، هر بنگاه ، اژانس ، مؤسسه ، سازمان ، انجمن ، یا تشکیلات ، موجودیت یا شرکت‎کننده دیگر اعم از خصوصی یا دولتی ، تجاری یا غیرانتفاعی فعال در زمینه سرویس‎های مخابراتی یا زیربنای اطلاع‎رسانی با حضور واقعی و التزام در منطقه که اماده مشارکت و کمک به کار و فعالیت‎های جامعه می‎باشد ، خواهد بود.
ب - یک متقاضی عضویت وابسته ، به وسیله یک کشور عضو یا یک عضو پیوسته معرفی خواهد شد.
ج - اعضاء و اعضاء پیوسته ممکن است به هر حال دبیرکل را از نحوه ارائه تقاضا توسط ارگانهای موصوف در بند ( 5 الف ) این ماده که در قلمرو حکومت انها قرار دارند ، مطلع سازند.
د - یک متقاضی عضویت وابسته می‎تواند بعد از ارسال اطلاعیه مورد اشاره در بند ( 5ج ) این ماده و در صورت اجازه یافتن درخواست خود را مستقیما به عنوان دبیرکل ارسال نماید.
ه - یک متقاضی عضویت وابسته در جامعه مخابراتی ، در صورتی که درخواستش به وسیله دبیر کل مورد پذیرش قرارگیرد و با انطباق خود با شرایط و ویژگی‎های تعیین شده توسط دبیرکل برای عضویت موافقت کند ، به عضویت درخواهد امد.
و - کمیته مدیریت ، رهنمودهای انتخاب معیار برای تشریفات اجرائی را که عضو وابسته احتمالی و تشریفات تجدیدنظر را که دبیرکل باید از انها پیروی کند و شرایطی را که براساس ان عضویت وابسته اعطاء خواهد شد ، تصویب خواهد نمود.
4 - ماده ( 4 ) اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده 4 - شناسایی حقوق
جامعه مخابراتی حقوق یک عضو و عضو پیوسته را نسبت به تنظیم سرویس‎های مخابراتی و زیربنای اطلاع‎رسانی محترم می‎شمارد و همچنین تعهدات یک عضو ، عضو پیوسته و یک عضو وابسته را در قبال سازمانهای مخابراتی منطقه‎ای و بین‎المللی موجود مد نظر قرار خواهد داد.
5 - عبارت ( ... مگر اینکه مجمع عمومی در مورد انتقال ان به محل دیگر تصمیم‏‎گیری نماید ) به انتهای ماده ( 5 ) اضافه گردید.
6 - اصلاحات و الحاقات ذیل در بندهای ماده ( 8 ) به عمل آمد:
الف - عبارت ( ... دوسوم اعضاء ... ) در بندهای ( 5 ) و ( 12 ) به عبارت ( ... اکثریت ساده اعضاء ... ) اصلاح گردید.
ب - قسمت ( ه - ) بند ( 6 ) به شرح زیر اصلاح گردید:
( ه - ) - انتخاب دبیرکل و معاون دبیرکل جامعه مخابراتی و تعریف شرح وظایف و استخدام آنها.
ج - قسمتهای ( و ) و ( ز ) به شرح زیر به ذیل بند ( 6 ) الحاق گردید:
( و ) - در صورت لزوم بررسی و تصویب پیشنهاداتی که ممکن است طبق مفاد این اساسنامه توسط اعضاء به مجمع عمومی ارائه شود.
( ز ) - ( 1 ) تعلیق حق رای کشور عضوی که دارای بدهی معوقه به جامعه مخابراتی می‎باشد ، در مجمع عمومی ، کمیته مدیریت و تشکیلات وابسته تا مدتی که بدهی معوقه برابر یا بیشتر از مبلغ حق عضویت عادی ان کشور عضو برای دو سال قبل باشد ، با در نظر گرفتن کلیه شرایط ذی‎ربط و در صورتی که انجام چنین اقدامی به مصلحت باشد.
( 2 ) تعلیق حق برخورداری یک عضو پیوسته که دارای بدهی معوقه به جامعه مخابراتی می‎باشد ، از فعالیت‎های جامعه مزبور تا مدتی که بدهی معوقه برابر یا بیشتر از مبلغ حق عضویت عادی ان عضو پیوسته برای دو سال قبل باشد ، با در نظر گرفتن کلیه شرایط ذی‎ربط و در صورتی که انجام چنین اقدامی به مصلحت باشد.
( 3 ) انجام چنین اقدامی در مورد یک عضو وابسته که با در نظر گرفتن کلیه شرایط ذی‎ربط ، به مصلحت باشد ، از جمله تعلیق بدون محدودیت حقوق ان عضو به‎عنوان ناظر یا حق شرکت یا برخورداری از فعالیتهای جامعه مخابراتی در صورت عدم انجام هر یک از تعهداتش اعم از مالی و غیره که مطابق این اساسنامه برعهده گرفته یا هر نوع مسؤولیتی که در مورد مشارکتش در جامعه مخابراتی عهده‎دار شده است.
( 4 ) تصویب آئین‎نامه داخلی مجمع عمومی.
د - بند ( 11 ) به شرح زیر اصلاح گردید:
11 - طبق مقررات این اساسنامه اخذ تصمیمات مجمع عمومی با اتفاق نظر خواهد بود. در صورتی که رئیس مجمع عمومی نتواند در مورد موضوعی به اتفاق نظر برسد ، تصمیمات بایستی با رای اکثریت ساده کشورهای عضو حاضر و رای دهنده اتخاذ شود ، به جز تصمیمات مربوط به مسائل مالی که مستلزم رای دوسوم اعضاء حاضر و رای دهنده خواهد بود. اراء ممتنع در تعیین اکثریت به حساب نخواهد امد.
7 - اصلاحات و الحاقات به شرح زیر در بندهای ماده ( 9 ) به عمل امد:
الف - بند ( 1 ) به شرح زیر اصلاح گردید:
1 - کمیته مدیریت متشکل از کلیه اعضاء اصلی و اعضای وابسته جامعه خواهدبود.
نمایندگی هر عضو اصلی و یا عضو وابسته به عهده یک نفر خواهد بود که ممکن است مشاورینی نیز همراه داشته باشد.
ب - بند ( 5 ) و قسمتهای ( ه - ) ، ( و ) و ( ک ) ان به شرح زیر اصلاح و با حذف قسمت ( ل ) عبارت قسمت ( م ) جایگزین قسمت ( ل ) گردید:
5 - در فاصله بین جلسات مجمع عمومی ، کمیته مدیریت به عنوان اداره‎کننده جامعه مخابراتی ، از طرف مجمع عمومی و در چارچوب اختیارات تفویض شده از سوی ان مجمع عمل خواهد کرد. متعاقب این خط‎مشی‎ها و اصولی که مجمع عمومی ممکن است تعیین کند و چنین اختیارات ویژه و دستورالعمل‎هائی که مجمع عمومی ممکن است صادر نماید ، کمیته مدیریت در امور زیر اقدام خواهد کرد.
( ه - ) - بررسی حسابرسی و تصویب حسابهای جامعه مخابراتی.
( و ) - بررسی و تصویب گزارشهای سالیانه مربوط به فعالیتهای جامعه و ارسال گزارش ان به مجمع عمومی.
( ک ) - تعیین وظایف اعضای دبیرخانه و تعریف شرایط استخدامی مسؤولین دبیرخانه ، علاوه بر دبیرکل و معاون دبیرکل.
ج - عبارت ( ....... دوسوم اعضاء..... ) در بندهای ( 7 ) و ( 8 ) به عبارت ( ......اکثریت ساده اعضاء..... ) اصلاح گردید.
د - بند ( 9 ) به شرح زیر اصلاح و بند ( 10 ) از ذیل ماده ( 9 ) حذف گردید.
9 - مطابق با مفاد این اساسنامه تصمیمات کمیته مدیریت بایستی درصورت امکان به‎اتفاق اراء اخذ شود. زمانی که رئیس کمیته مدیریت نمی‎تواند در مورد موضوعی به‎اتفاق‎نظر برسد ، دران صورت یک تصمیم با رای اکثریت ساده اعضاء حاضر و رای‎دهنده اتخاذ خواهدشد به‎استثنای تصمیمات مربوط به موضوعات مالی که مستلزم رای دوسوم اعضاء حاضر و رای‎دهنده می‎باشد. اراء ممتنع درتعیین اکثریت به‎حساب نخواهدامد.
8 - دربندهای ماده ( 10 ) اصلاحات و الحاقات به‎شرح زیر به‎عمل امد:
الف - بند ( 1 ) به شرح زیر اصلاح گردید:
1 - دبیرخانه جامعه مخابراتی متشکل خواهدبود از دبیرکل به‎عنوان بالاترین مقام اداری جامعه ، معاون دبیرکل و مسؤولین دیگری که ممکن‎است توسط کمیته مدیریت ضروری تشخیص داده‎شوند.
ب - عبارت ( مدیراجرائی و معاونان و...... ) در ابتدای بند ( 2 ) به عبارت ( دبیرکل و معاون دبیرکل.... ) و عبارت ( .......مدیراجرائی..... ) در بند( 3 ) به عبارت ( .....دبیرکل.... ) و عبارت ( مدیراجرائی با کمک معاونان خود و.... ) در بند ( 4 ) به عبارت ( دبیرکل و معاون دبیرکل با کمک..... ) اصلاح گردید.
9 - بندهای ماده ( 11 ) به شرح زیر اصلاح گردید:
الف - عبارت زیربه عنوان بند ( 1 ) به ماده ( 11 ) الحاق گردید:
1 - جامعه مخابراتی دونوع بودجه خواهدداشت:
( الف ) - بودجه عمومی.
( ب ) - بودجه‎های ویژه.
ب - بند ( 1 ) باانجام اصلاحاتی به شرح زیر به‎عنوان بند ( 2 ) ماده ( 11 ) درنظر گرفته‎شد.
2 - هزینه‎های بودجه عمومی شامل موارد زیر خواهدبود:
( الف ) - هزینه مجمع عمومی.
( ب ) - هزینه کمیته مدیریت.
( ج ) - هزینه کنفرانسها ، جلسات یا سایر فعالیتهای موردنظر جامعه مخابراتی که برای انها توسط مجمع عمومی یا کمیته مدیریت هزینه تصویب‎شده است.
( د ) - هزینه دبیرخانه و فعالیتهای ان.
( ه - ) - هزینه فعالیتهای مربوط به کمکهای فنی جامعه مخابراتی.
( و ) - هرمورد دیگری که ممکن است توسط مجمع عمومی یا کمیته مدیریت تصویب شود.
ج - عبارت زیربه‎عنوان بند ( 3 ) به ماده ( 11 ) الحاق گردید:
3 - هزینه‎های مربوط به بودجه ویژه به‎قرار زیر است:
( الف ) - فعالیتهایی که برای انها مجمع عمومی یا کمیته مدیریت هزینه‎هایی تصویب می‎کند که بایستی از محل بودجه ویژه تامین شود.
( ب ) - کنفرانسها یا جلسات متشکله توسط جامعه مخابراتی که هزینه انها ازمحل بودجه عمومی تامین نمی‎شود.
د - بند ( 2 ) با اصلاحاتی به شرح زیر به‎عنوان بند ( 4 ) درنظر گرفته‎شد:
4 - هزینه‎های جامعه مخابراتی از منابع زیر تامین خواهدشد:
( الف ) - حق عضویتهای منظم اعضای اصلی و اعضای پیوسته که شامل مبلغی متناسب با تعداد واحدهای مندرج در جدول طبقه‎بندی حق‎السهم خواهدبود که اعضای اصلی و پیوسته به‎هنگام عضویت به‎طور داوطلبانه انتخاب نموده‎اند. این جدول و طبقه بندی واحدها عبارتند از:
?ک دوم و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 14 و 16 و18 و 20 و 25 و 30 و 40 و 50 و 60 هیچ‎گونه تقلیلی در طبقه‎بندی واحدهای مذکور که برطبق این اساسنامه برقرار گردیده است درفاصله بین تشکیل اجلاسیه‎های مجمع عمومی صورت نخواهدگرفت.
( ب ) - حق عضویتهای فوق‎العاده که ممکن است از طرف اعضاء اصلی و اعضاء پیوسته و سایر منابع به‎طور داوطلبانه به‎صورت وجه نقد و یا به شکل‎های دیگر به جامعه مخابراتی پرداخت‎شود.
( ج ) - حق عضویتهای منظم سالانه و فوق‎العاده که به‎وسیله اعضاء وابسته مطابق با شرایط عضویتشان پرداخت می‎شود.
( د ) - هرنوع درامد دیگر که به وسیله جامعه مخابراتی کسب می‎شود.
ه - شماره بند ( 4 ) به بند ( 5 ) تغییر و مفاد بند ( 5 ) ازماده ( 11 ) حذف گردید.
10 - بند ( 2 ) ماده ( 12 ) به‎شرح زیر اصلاح گردید:
2 - جامعه مخابراتی بادولت میزبانش موافقتنامه‎ای جهت استقرار مقر خود منعقد خواهدکرد.
11 - بند ( 1 ) ماده ( 14 ) به شرح زیر اصلاح و با حذف بند ( 2 ) از ان ماده ، عبارت ( مدیراجرائی ) در بندهای ( 3 ) و ( 4 ) به عبارت ( دبیرکل ) اصلاح و شماره‎های ( 3 ) ، ( 4 ) و ( 5 ) به شماره‎های ( 2 ) ، ( 3 ) و ( 4 ) تغییر یافت:
1 - هرعضو اصلی ، عضو پیوسته یاعضو وابسته جامعه مخابراتی می‎تواند با دادن اطلاعیه‎ای به‎عنوان دبیرکل مبنی برترک عضویت از جامعه کناره‎گیری نماید.
12 - عبارت ( مدیراجرائی ) دربندهای ( 2 ) و ( 3 ) ماده ( 15 ) به‎عبارت ( دبیرکل ) اصلاح گردید.
13 - بند ( 2 ) ماده ( 17 ) به‎شرح زیر اصلاح گردید:
2 - این اساسنامه برای امضاء در مقر سازمان ملل‎متحد در نیویورک ، جائی که نگهداری خواهدشد ، مفتوح باقی‎خواهدماند.
14 - بند ( 1 ) ماده ( 19 ) به‎شرح زیر اصلاح گردید:
1 - هردولتی که به موجب بند ( 2 ) ماده ( 3 ) یا هرسرزمین ، بخش یا گروهی از سرزمین‎ها که براساس بند ( 4 ) ماده ( 3 ) برای عضویت پیوسته صلاحیت داشته‎باشد می‎تواند با تسلیم سندالحاقی خود به مرجع نگهدارنده به این اساسنامه ملحق گردد.
15 - ماده ( 20 ) به‎شرح زیر اصلاح گردید:
ماده 20 - اعضاء پیوسته اسکاپ
چنانچه سرزمین ، بخش یا گروهی از سرزمینهای واجد صلاحیت طبق بند ( 4 ) ماده ( 3 ) برای عضویت پیوسته درمورد روابط بین‎المللی خود دارای مسؤولیت تام نباشد و اگر دولت کشوری که مسؤولیت روابط بین‎المللی عضو پیوسته مزبور را به‎عهده دارد تمایل و صلاحیت الحاق به این اساسنامه را از جانب عضو پیوسته نداشته‎باشد ، عضو پیوسته مذکور بایستی به هنگام الحاق به اساسنامه سندی ارائه دهد که طی ان دولت مسؤول روابط بین‎المللی ان عضو تایید کرده‎باشد که عضو پیوسته مجاز به طرفیت این اساسنامه و تقبل حقوق و تعهدات ناشی از این اساسنامه می‎باشد.
16 - با حذف ماده ( 21 ) از اساسنامه ، شماره ماده ( 22 ) به شماره ( 21 ) تغ - ییر و متن زیر به‎عنوان بند ( 4 ) ذیل ان ماده اضافه گردید:
4 - هرنوع اصلاحیه‎ای به این اساسنامه از تاریخ تصویب که چنین مطلبی به‎صراحت بیان می‎شود ، طبق مفاد بند ( 3 ) این ماده ( 21 ) ، تا تاریخ اجرا به‎صورت موقت اعمال خواهدشد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به شانزده مورد اصلاح ، الحاق و حذف درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 9/10/1383 به تایید شورای‎نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17457
تاریخ تصویب :
1383/09/25
تاریخ ابلاغ :
1383/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :