×

عضویت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی

عضویت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی

عضویت-رئیس-شورای-سیاستگذاری-ائمه-جمعه-در-شورای-فرهنگ-عمومی
شماره6295/دش 28/11/1383
عضویت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی
( مصوب جلسه 554 مورخ 6/11/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 554 مورخ 6/11/1383 به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی ( نامه شماره 1350/1/الف مورخ 28/9/1383 ) عضویت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی را تصویب کرد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمدخاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17479

تاریخ تصویب : 1383/11/06

تاریخ ابلاغ : 1383/12/08

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.