×

مصوبه شورایعالی اداری در مورد شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور

مصوبه شورایعالی اداری در مورد شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور

مصوبه-شورایعالی-اداری-در-مورد-شاخصهای-اختصاصی-ارزیابی-عملکرد-سازمان-بهزیستی-کشور

وکیل


شماره221451/1901 28/11/1383
مصوبه شورایعالی اداری در مورد شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - سازمان بهزیستی کشور
شورای عالی اداری دریکصد و سیزدهمین جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان بهزیستی کشور و به استناد بند ( ب ) ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور( مصوبه شم - اره 44642/ ت 27701ه - مورخ 28/10/1381 هیات وزیران ) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان مذکور را به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از تکمیل و ارسال فرم‎ها و دستورالعمل‎های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سایر مراحل فرایند ارزیابی در ابعاد اختصاصی ( بند ( ب ) ماده 5 آئین نامه مزبور ) توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی اداری - حمیدشرکاء
جداول

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17479

تاریخ تصویب : 1383/02/17

تاریخ ابلاغ : 1383/12/08

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.