جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره66694/ت32110ه - 4/12/1383
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‎گذاری دربخش کشاورزی
وزارت جهادکشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/10/1383 باتوجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 46628/7108ه - /ب مورخ 2/6/1383 تصویب نمود:
اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، موضوع تصویبنامه شماره 9652/ت25321ه - مورخ 12/3/1382 و اصلاحیه ان ، موضوع تصویبنامه شماره 18583/ت30775ه - مورخ 22/4/1383 به شرح زیر اصلاح می‎گردد:
1 - به انتهای بند ( 2 ) اصلاحی ماده ( 11 ) عبارت ( و نصاب مقرر در ماده ( 241 ) اصلاحی قانون تجارت ) اضافه می‎گردد.
2 - در ماده ( 23 ) بعد از واژه ( ترازنامه سالانه ) عبارت ( با رعایت ماده ( 132 ) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - ) اضافه می‎گردد. این اصلاحیه به موجب نامه شماره 9537/30/83 مورخ 14/11/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17479
تاریخ تصویب :
1383/10/27
تاریخ ابلاغ :
1383/12/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :