جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره67955/ت32336ه - 4/12/1383
تصویبنامه راجع به انتخاب وزیراموراقتصادی و دارایی به‎عنوان عضو کمیسیون امور اجتماعی هیئت‎وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی - دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1383 بنا به پیشنهاد شماره 49839/25289/22 مورخ 20/11/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو کمیسیون امور اجتماعی هیئت وزیران تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17479
تاریخ تصویب :
1383/11/28
تاریخ ابلاغ :
1383/12/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :