×

تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به بند ( 7 ) ضوابط اجرائی بودجه سال 1383 کل کشور

تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به بند ( 7 ) ضوابط اجرائی بودجه سال 1383 کل کشور

تصویبنامه-راجع-به-الحاق-یک-تبصره-به-بند-(-7-)-ضوابط-اجرائی-بودجه-سال-1383-کل-کشور
شماره58032/ت31746ه - 3/ 12/1383
تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به بند ( 7 ) ضوابط اجرائی بودجه سال 1383 کل کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت‎وزیران در جلسه مورخ 25/11/1383 بنا به پیشنهاد شماره 11261/ 6587/72 مورخ 13/8/1383وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به بند ( 7 ) ضوابط اجرایی بودجه سال 1383 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 2549/ت30426ه - مورخ 26/1/1383 اضافه می شود:
( تبصره - با تشخیص رئیس دستگاه متبوع ، کمک غیرنقدی یادشده به صورت نقدی قابل پرداخت می باشد. )
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17479

تاریخ تصویب : 1383/11/25

تاریخ ابلاغ : 1383/12/08

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.