×

تصویبنامه راجع به اصلاح سود بازرگانی برخی از اقلام وارداتی

تصویبنامه راجع به اصلاح سود بازرگانی برخی از اقلام وارداتی

تصویبنامه-راجع-به-اصلاح-سود-بازرگانی-برخی-از-اقلام-وارداتی
شماره70495/ت32164ک 4/12/1383
تصویبنامه راجع به اصلاح سود بازرگانی برخی از اقلام وارداتی
وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزرای عضو کمیسیون ماده ( 1 ) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 18/7/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 25338/ت24794ه - مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی برخی از اقلام وارداتی جداول کتاب مقررات صادرات و واردات و ردیفهای هشت رقمی ان به شرح جدول زیر تغییر می یابد:
جدول
این تصویبنامه در تاریخ 29/11/1383 به‎تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17479

تاریخ تصویب : 1383/07/18

تاریخ ابلاغ : 1383/12/08

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.